Subsidie muziekonderwijs

Uw kind zit op muziekles. Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. Deze bedraagt maximaal € 100,- per persoon per cursusjaar.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018.

U logt in met DigiD. Bij de aanvraag stuurt u een nota van de muziekdocent mee en een kopie van het diploma/certificaat van de muziekinstelling.

subsidie aanvragen

Voorwaarden

De cursist:

  • is niet ouder dan 17 jaar;
  • woont in één van de kernen van de gemeente Werkendam;
  • krijgt geen muziekonderwijs voor het muziekinstrument bij een  fanfare, harmonie of accordeonvereniging, waar de gemeente Werkendam een bijdrage aan geeft ten behoeve van de leerlingenopleiding
  • krijgt muziekonderwijs in maximaal één instrument (bijvoorbeeld gitaar, piano, drums, saxofoon) of zang;
  • krijgt muziekonderwijs van een docent die voor het geven van lessen een diploma en/of certificaat heeft of bij een instelling in dienst is die hiervoor een diploma en/of certificaat heeft;
  • volgt de muzieklessen op een locatie in één van de kernen van de gemeente Werkendam.

De muzieklessen worden niet gegeven door een basisschool, school voor voortgezet, beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.

U kunt ook subsidie aanvragen voor instrumenten waarvoor in onze gemeente geen lesmogelijkheden zijn en waarvoor lessen gevolgd worden buiten de gemeente Werkendam.