Wateroverlast melden

Melding wateroverlast

Wat is de situatie?
Als het water nog niet in huis staat, dreigt dit wel te gebeuren?