Proclaimer

Werkendam.nl is de officiële website van de gemeente Werkendam. De pagina's verschijnen onder verantwoordelijkheid van het Werkendamse gemeentebestuur.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden en ervoor te zorgen dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is of heeft u voorstellen voor verbetering, stuur dan een reactie naar info@werkendam.nl. Binnen 3 werkdagen krijgt u een reactie.

Aan de informatie op Werkendam.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Werkendam en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de gemeente Werkendam.

E-mail correspondentie

Aan de inhoud van onze e-mail kunnen geen rechten tegenover ons of één van onze bestuursorganen worden ontleend. Als u een officiële beslissing van ons wilt waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst, dan is een e-mail daarvoor niet voldoende (tenzij anders aangegeven, zoals bijvoorbeeld bij het indienen van een bezwaarschrift). U moet dan een ondertekende brief sturen naar ons correspondentieadres.

Is een door ons verzonden e-mail niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden wordt verzonden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade door verzending van e-mail of een niet-tijdige of onjuiste overbrenging daarvan.

 

Toegankelijkheid

waarmerk drempelvrij
 

De gemeente Werkendam wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij volgens de webrichtlijnen. Deze website is begin 2014 getoetst en voldoet volledig aan Webrichtlijnen versie 2, niveau AA

 

Organisatiegegevens Gemeente Werkendam

Kamer van Koophandel nummer: 50920154

BTW nummer: NL8053.14.714.B02