Wateroverlast

Gemeente en Waterschap Rivierenland werken continu aan maatregelen om de wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te verminderen.

Naar aanleiding van de wateroverlast van eind augustus 2015, hebben waterschap en gemeente gewerkt aan een pakket van maatregelen die het watersysteem in Werkendam nog meer klimaatbestendig maken.

Inwoners van Werkendam zijn nadrukkelijk betrokken bij het samenstellen van het maatregelenpakket.

Een terugblik 

In de nacht van 30 op 31 augustus 2015 viel er in het Land van Heusden en Altena een grote hoeveelheid neerslag. Net als in juli 2014 zorgde de enorme regenbui voor veel overlast.

Ook voor de toekomst moeten we er rekening mee houden dat  er in een korte tijd heel veel regen kan vallen. Wat kunnen gemeente en Waterschap Rivierenland doen om overlast bij deze extreme buien te beperken en Werkendam meer klimaatbestendig te maken?Maatregel Wateroverlast

En  wat kunt u zelf doen?

Het klimaat verandert

De milieuwetenschappers zijn het erover eens: de aarde warmt op. In de praktijk betekent dat meer regen en ook heftige regenval in korte tijd.

Of deze buien in de toekomst ook weer bij ons vallen, is niet te zeggen. Maar gezien de ervaringen van juli 2014 en augustus 2015, is het verstandig daar wel vanuit te gaan.

De overlast blijft

U moet er rekening mee houden dat bij buien van deze omvang er wateroverlast blijft.

Ons watersysteem is niet ingericht om zulke extreme hoeveelheiden water in korte tijd op te vangen. Het is een gegeven waar we helaas niet omheen kunnen.

Aanpassingen aan het rioolstelsel, de aanleg van waterbergingen, het verdiepen van sloten, de inzet van extra pompen, het helpt allemaal in het verminderen van de overlast. Maar het is niet voldoende om de overlast volledig te voorkomen

Wat kunnen we wel doen?

We kunnen en moeten ons met elkaar  de gemeente, het waterschap en u, inspannen om  wateroverlast als gevolg van extreme buien te beperken.

Dat kan door onze kernen meer klimaatbestendig te maken. Daar gaan we mee aan de slag.

Gemeente en waterschap zijn daar al volop mee bezig. En u zelf waarschijnlijk ook. Laten we onze krachten bundelen en samen gaan voor het hoogst haalbare resultaat.

Meldingen

Na de regenbui is er een groot aantal meldingen van wateroverlast gedaan, telefonisch en digitaal. Een aantal meldingen is voorzien van uitgebreide informatie

Mocht u geen melding hebben gedaan dan is daardoor uw overlast misschien nog niet goed bij ons in beeld. U kunt uw melding alsnog doorgeven via het meldformulier.

Tips uit de buurt

Een aantal mensen met wie we gesproken hebben, had ook praktische ideeën hoe de overlast te verminderen in de eigen woning of de eigen straat. Deze hebben we opgeschreven en nemen we mee om te kijken of de tips effectief en haalbaar zijn.

Veel gehoorde reacties:

  • De gemeente moet zorgen voor een goede afvoer
  • Het duurt erg lang voordat het water in de sloten weer zakt
  • Irritatie over het feit dat het nu voor de 2e keer in 13 maanden is
  • Blij met uitleg die gegeven is aan de telefoon
  • Een duidelijke vraag naar wanneer er oplossingen komen
  • Veel mensen hebben zelf een oplossingsrichting aangegeven
  • Veel mensen zijn zelf preventief actief geweest en hebben hierdoor de overlast kunnen beperken
  • Diverse mensen zijn boos over de uitspraken van de politiek

Groeperen probleemgebieden

De meldingen helpen ons om precies in kaart te brengen waar de problemen zich voordoen en in welke mate. Net als in 2014 is het aantal probleemgebieden duidelijk te onderscheiden. In totaal zijn er 17 verschillende clusters  van straten met overlast of schade.

Werkendam: Oost (Wielstraat en omgeving); West (Van Heldenstraat en omgeving), Noordwest (Beukenkampstraat en omgeving), Noord (Loze Stoep en omgeving)

Nieuwendijk: Zuid (Prinses Irenelaan en omgeving); Rijksweg-noord, Rijksweg-zuid; West (Kildijk en Zandsteeg)

Hank: Noord (Korenstraat en omgeving); West (In ’t Rietwerf en omgeving); Centrum (Kerkstraat en omgeving); Oost (Kurenpolderweg, Beatrixstraat en omgeving); Keizer Napoleonweg

Dussen: Zuidwest (Munsterkerk en omgeving); West (Heren van Brechtlaan en omgeving)

Sleeuwijk: Midden (Vijfmorgen en omgeving); Zuid (Rijksstraatweg en omgeving)

Plan van aanpak

Gemeente en waterschap hebben de krachten gebundeld. Het gevormde projectteam bestaat uit deskundigen van beide organisaties. Ook inwoners worden actief betrokken bij het onderzoek en de uitvoering naar de mogelijkheden om de overlast zo veel als mogelijk is te beperken.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1

NIeuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 6

Laatste nieuwsbrief (zomer 2018)

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan naar wateroverlast@werkendam.nl of bel (0183) 50 72 00.