Groen

Melding maken

De gemeente is verantwoordelijk voor het openbare groen en voor de straten. Moet het gras nodig gemaaid worden? Heeft u last van overhangende takken? Of groeit er teveel onkruid tussen de tegels? Meld het hier!

Wat gebeurt er met uw melding?

Via een melding kunt u aangeven als u vindt dat we ergens moeten snoeien of maaien. Kleine gebreken in de buurt verhelpen we vaak snel. Minder dringende zaken plannen we in. Dat betekent dat we het meenemen in de volgende onderhoudsronde. Meestal lossen we uw melding binnen twee à drie weken op.

Regelmatig ontvangen we vragen en opmerkingen over het beheer van het openbaar groen in de gemeente. Daarom willen we u vertellen hoe we we zorgen voor een mooie groene ruimte. Die bijdraagt aan een fijne woon- en werkomgeving.

Onderhoud

De gemeente beheert gazons, bermen, bomen, oevers en  groenstroken. Dagelijks zijn medewerkers bezig met onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van bomen, maaien van grasvelden en het knippen van hagen.

Hoeveel onkruid

De gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de gemeentelijke groenvoorziening moet zijn. Zo hebben we onder meer afgesproken hoeveel onkruid er mag staan en hoe lang het gras mag zijn. Dit noemen we 'beeldkwaliteit'. Landelijk is een methode ontwikkeld om de gewenste beeldkwaliteit te bepalen. Deze bestaat uit vijf niveaus van A+ (zeer hoog) tot D (laag). Hierbij worden er verschillende eisen aan de uitstraling van gebieden in de openbare ruimte gesteld.

De gemeente Werkendam kiest voor een standaard kwaliteitsniveau (B).

Hoe voeren we dat uit?

Van pakweg maart tot en met oktober maaien we het gras om tien dagen. In juni maaien we de eerste keer de bermen en oevers. Rond dezelfde tijd knippen we de hagen én borstelen we de wegen. Onkruid weghalen doen al naar gelang de noodzaak, meestal een stuk of vier, vijf keer.

Wat kunt u zelf doen?

Snoei uw eigen overhangend groen. Houd de brandgang bij. Zo zorgen we samen voor een mooie groene omgeving!