Drank - en horecavergunning

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterij heeft u een drank- en horecavergunning nodig. De drank- en horecavergunning is bestemd voor een:

  • Horecabedrijf: een bedrijf met als activiteit het bedrijfsmatig en/of tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Voorbeelden: café, restaurant, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom, buurtcentrum
  • Slijterij

Een drank- en horecavergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

De drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd BIBOB onderzoek gehouden. BIBOB staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of eventueel crimineel geld wordt gestoken in de horeca-inrichting en/of de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.

 

Aanvragen drank- en horecavergunning en exploitatievergunning

Als u plannen heeft om een horeca-inrichting of andere zaak over te nemen of te starten, dan kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen via 0183 507 200.

Alle benodigde formulieren worden dan aan u uitgereikt en u krijgt daar uitleg bij. U heeft ongeveer 3 weken de tijd nodig om alle gevraagde informatie te verzamelen. Zodra u de gevraagde documenten heeft, maakt u een vervolgafspraak om de aanvragen voor een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning in te dienen. Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in voor de drank-en horecavergunning. De formele behandeltijd van een exploitatievergunning is 13 weken.

Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

 

Kosten

De kosten van een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning vindt u in de gemeentelijke legesverordening