Home Ondernemers Havens

Havens

 

Werkendam beschikt over twee binnenhavens: de Beatrixhaven en de Biesboschhaven.

Beatrixhaven

De toegang van de Beatrixhaven ligt aan de Nieuwe Merwede, ongeveer 1 kilometer benedenstrooms van de riviersplitsing. De ingang is gemarkeerd door een vast groen en rood licht.

 

De havenkom heeft een lengte van 800 meter en een breedte van 125 meter. Tegenover de invaart ligt een insteekhaven met een lengte van 180 meter en een breedte van 45 meter. De diepgang van de Beatrixhaven is 3,50 meter - NAP.

 

Het noordwestelijke deel van de haven heeft 5 gemeentelijke afmeersteigers. Natuurlijk zijn er afmeermogelijkheden bij de verschillende bedrijven die in de Beatrixhaven zijn gevestigd.

Autosteiger

Op de Nieuwe Merwede ter hoogte van de westelijke havendam bevind zich de auto-calamiteitensteiger. De autosteiger kunt u kosteloos gebruiken voor het lossen en laden van uw auto. U mag maximaal 30 min gebruikmaken van het steiger.

Biesboschhaven

De Biesboschhaven is bereikbaar via het toeleidingskanaal van de Biesboschsluis, zo'n 500 meter benedenstrooms van de Beatrixhaven. De ingang van het toeleidingskanaal is gemarkeerd door een vast groen en rood licht.

 

De havenkom heeft een lengte van 400 meter en een breedte van 90 meter. In de haven bevindt zich aan de zuidzijde de gemeentekade met een lengte van 280 m. Deze kade wordt gebruikt voor kwikfit reparaties.

 

Voor een reparatie kunt u een deel van de kade reserveren voor de duur van maximaal 2 weken. Reserveringen graag tijdig aan te vragen bij de havenmeester, via telefoonnummer  06 – 53 18 3120.

 

Achterin de haven zijn aan stuurboord 2 kleinere afmeersteigers. Verder zijn er afmeermogelijkheden bij de verschillende bedrijven die aan deze haven zijn gevestigd. De diepgang van de Biesboschhaven is 3,50 meter -  NAP. De gemiddelde waterstand schommelt rond de 0,5 meter - NAP, afhankelijk ook van de rivierstanden. Het getijdenverschil is ongeveer 35 cm.

Voorzieningen in de havens

Op de gemeentekade aan de Biesboschhaven staan in het midden en aan de oost- en westzijde punten waar u stroom en water kunt afnemen. Tegen betaling 220 volt en 380 volt en drinkwater beschikbaar. Op de gemeentekade aan de oostzijde staat een brievenbus en een glasbak.

Bij onze steigers in de Beatrixhaven en de Biesboschhaven zijn ook stroomkasten beschikbaar. Deze geven 220 Volt en werken met euromunten. Bij langdurig of veelvuldig stroomgebruik kan de havenmeester de stroom “vrijgeven”. Dit wil zeggen dat u voor de gebruikte KWH een nota krijgt. Dit laatste geldt alleen voor de kasten in de Biesboschhaven.

Op verschillende plaatsen in onze havens staan ondergrondse containers waar uitsluitend huisvuilzakken in mogen. Deze containers zijn uitsluitend voor de binnenvaart bestemd. Deze containers zijn dus niet bestemd voor bedrijfsafval. Bedrijfsafval en KGA kan worden afgegeven aan de bilge boot die regelmatig door de havens vaart. 


Locaties van de ondergrondse vuilcontainers zijn:

  • Biesboschhaven kade oostzijde
  • Biesboschhaven westzijde
  • Beatrixhaven westelijke havendam bij voormalig havenkantoor
  • Beatrixhaven op het terrein van de fa. Van Wijk
  • Beatrixhaven kade Hoogendoorn
  • Beatrixhaven  asielkade

 

De vuilcontainers zijn alleen nog te openen met de eco-kaart.

Reglementen havenbedrijf

Om de openbare orde en veiligheid in het havengebied te handhaven geldt de havenverordening. Elke schipper is bij binnenkomst in de haven verplicht zich te melden bij onze havenmeester.

 

De havenmeester is te bereiken op marifoon VHF kan. 12  of op telefoonnummer 06 -  53 18 31 20  van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 19.00, op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. U dient zich te melden de dag na aankomst.

Adres havenkantoor

Het adres van het havenkantoor:
Beatrixhaven 49
4251 NK Werkendam
T (0183) 50 18 33
F (0183) 50 42 15
Mobiele telefoon havenmeester 06 - 53 18 31 20


Uitgelicht


Zoeken