Havens

Werkendam beschikt over twee binnenhavens: de Beatrixhaven en de Biesboschhaven.

Beatrixhaven

Het noordwestelijke deel van de haven heeft 5 gemeentelijke afmeersteigers. Natuurlijk zijn er afmeermogelijkheden bij de verschillende bedrijven die in de Beatrixhaven zijn gevestigd.

De diepgang van de Beatrixhaven is 3,50 meter - NAP. De gemiddelde waterstand schommelt rond de 0,5 meter + NAP, afhankelijk ook van de rivierstanden. Het getijdenverschil is ongeveer 35 cm.

Voorzieningen

  • Walstroom is beschikbaar met 220 volt en 380 volt. Walstroom is verkrijgbaar door inworp van euromunten. Bij langdurig of veelvuldig stroomgebruik kan de havenmeester de stroom “vrijgeven”. Dit wil zeggen dat u voor de gebruikte KWH een nota krijgt.
  • In de beatrixhaven is een drinkwatertappunt op het terrein van de Firma van Wijk.
  • Afgifte huisvuil: er zijn rond de haven vier ondergrondse afvalcontainers, aan  het begin van de buitendam. De vuilcontainers zijn alleen nog te openen met de eco-kaart. De kosten voor het afgeven van uw huisvuil zijn verwerkt in de havengelden.

Biesboschhaven

De Biesboschhaven is bereikbaar via het toeleidingskanaal van de Biesboschsluis. In de haven bevindt zich aan de zuidzijde de gemeentekade met een lengte van 280 m en 2 gemeentesteigers. Achterin de haven zijn aan stuurboord 2 kleinere afmeersteigers.

Verder zijn er afmeermogelijkheden bij de verschillende bedrijven die aan deze haven zijn gevestigd. De diepgang van de Biesboschhaven is 3,50 meter -  NAP. De gemiddelde waterstand schommelt rond de 0,5 meter + NAP, afhankelijk ook van de rivierstanden. Het getijdenverschil is ongeveer 35 cm.

De gemeentekade wordt gebruikt voor kwikfit reparaties. Voor een reparatie kunt u een deel van de kade reserveren voor de duur van maximaal 2 weken. Reserveringen graag tijdig aan te vragen bij de havenmeester, via telefoonnummer  06 – 53183120.

Voorzieningen

  • Walstroom is beschikbaar met 220 volt en 380 volt, 32 amp gezekerd. Walstroom is verkrijgbaar door inworp van euromunten. Bij langdurig of veelvuldig stroomgebruik kan de havenmeester de stroom “vrijgeven”. Dit wil zeggen dat u voor de gebruikte KWH een nota krijgt.
  • Drinkwater is beschikbaar aan de oost- en westzijde van de gemeentekade.
  • Huisvuil: er zijn twee ondergrondse afvalcontainers. De vuilcontainers zijn alleen nog te openen met de eco-kaart. De kosten voor het afgeven van uw huisvuil zijn verwerkt in de havengelden.

Algemene informatie

Autosteiger

Op de Nieuwe Merwede ter hoogte van de westelijke havendam bevind zich de auto-/calamiteitensteiger. De autosteiger kunt u kosteloos gebruiken voor het lossen en laden van uw auto. U mag maximaal 30 min gebruikmaken van het steiger.

Reglementen havenbedrijf

Elke schipper is bij binnenkomst in de haven verplicht zich te melden bij onze havenmeester. De havenmeester is te bereiken op marifoon VHF kanaal 12 of op telefoonnummer 06 -  53183120 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 19.00, op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. U dient zich te melden de dag na aankomst.

Orde en veiligheid

Om de openbare orde en veiligheid in het havengebied te handhaven geldt de havenbeheersverordening.

Havengeldtarieven

De tarieven staan in de Verordening Haven- en kadegelden.

Adres havenkantoor

Het adres van het havenkantoor:
Beatrixhaven 49
4251 NK Werkendam
T (0183) 50 18 33
F (0183) 50 42 15
Mobiele telefoon havenmeester 06 – 53183120 havendienst@werkendam.nl