Subsidies ondernemers

Bekijk het overzicht gemeentelijke subsidies. In de subsidieverordening leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie.

Innovatie MKB

De Provincie Noord-Brabant verleent subsidie om het innovatieklimaat in West-Brabant te versterken.

Subsidieregeling smart industry