Belastingen ondernemers

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. U vindt de WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Voor gemeente Werkendam stelt SVHW de WOZ-waarde vast.  

Taxatieverslag en WOZ-waarde inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Vul subject- en aanslagnummer in bekijk het taxatieverslag. Een taxatieverslag is géén taxatierapport zoals bij de aan- of verkoop van een woning. Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw bedrijfspand en de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden.

Overige belastingen en heffingen

Meer weten over belastingen en heffingen zoals: afvalstoffenheffing, rioolheffing of toeristenbelasting? Neem dan contact op: 0183 50 72 00 of vul het contactformulier in.

Bezwaar belastingen indienen

Bent u het niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.