Evenementenvergunning

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner of een evenement organiseert op openbaar- of eigen terrein.

Klein evenement

Wilt u een klein evenement organiseren met uw straat of buurt, en gebruikt u daarbij de openbare weg, dan heeft u een evenementenvergunning nodig.
Maakt u geen gebruik van de openbare weg, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator het evenement wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden.

Voorwaarden

 • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 23.00 uur.
 • Er is geen live muziek of DJ voor 07.00 of na 23.00 uur en op zondag voor 13.00 uur.
 • De openbare weg biedt vrije doorgang (minimaal 3,5 meter breedte) voor hulpverleningsvoertuigen.
 • Eventueel te gebruiken objecten mogen niet groter zijn dan 10 vierkante meter.

Als het om een groot evenement gaat met bijvoorbeeld meer dan 100 personen of gedurende meerdere dagen, heeft u een evenementenvergunning nodig.

Kosten evenementenvergunning

De kosten voor deze vergunning hangen af van de complexiteit en samenstelling van het evenement.

Evenementenvergunning aanvragen

Neem contact op met de gemeente om een evenementenvergunning aan te vragen.

Voorbereiding aanvraag evenementenvergunning

U moet de evenementenvergunning uiterlijk 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. 

De gemeente let bij een aanvraag op de volgende punten:

 • algemene veiligheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid
 • al dan niet schenken van alcohol
 • mogelijk geluidsoverlast
 • mogelijk afsluiten van wegen
 • mogelijkheid om te parkeren
 • of u objecten plaatst en zo ja, welke 

Afhandeling aanvraag evenementenvergunning

Over de toe- of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Daarin staan ook de voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Vergunning of melding?

Hieronder vindt u de voorwaarden voor een melding. Als u op alle vragen “ja” antwoordt, mag u volstaan met een melding van het evenement. Antwoordt u op één of meer vragen “nee”, dan moet u een vergunning aanvragen.

 • Aan het evenement nemen niet meer dan 150 deelnemers/bezoekers (gelijktijdig) deel.
 • De eindtijd van het evenement is maximaal 23.00 uur.
 • Er wordt geen weg of weggedeelte buiten de bebouwde kom afgesloten.
 • Het evenement richt zich niet op risicovolle groepen. Denkt u hierbij aan bezoekers waarvoor u extra voorzorgsmaatregelen zou nemen. Bijvoorbeeld jongeren in combinatie met fors alcoholgebruik. Of diverse groepen bezoekers die onderling met elkaar zouden kunnen botsen.
 • De organisatie van het evenement staat onder leiding van tenminste één meerderjarig persoon die tijdens het gehele evenement aanwezig en telefonisch bereikbaar is.
 • Het evenement wordt gehouden op een locatie waar dit is toegestaan op grond van het bestemmingsplan of op een locatie waar alleen incidenteel en kortstondig evenementen worden gehouden. Voorbeelden: het houden van zes feesten per jaar is niet incidenteel. Een eenmalig feest van drie dagen met duizenden bezoekers is niet kortstondig.

Op alle vragen “ja” geantwoord? Naar Evenement melden.

Op één of meer vragen “nee” geantwoord? Neem contact op met de gemeente om een evenementenvergunnning aan te vragen.

Als u twijfelt of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is, stuurt u dan een e-mail naar info@werkendam.nl ter attentie van de afdeling Servicecentrum, Vergunningen.

Dranghekken

Heeft u materialen nodig voor uw evenement, zoals dranghekken, verkeersborden of containers? Dan kunt u die lenen van de gemeente. De containers moeten leeg ingeleverd worden. 

Evenement promoten

Uw evenement promoten met een aankondigingsbord, spandoek of wegwijzer? Houd u aan deze regels.