Rolstoel

Sommige mensen kunnen zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Alleen als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kosten rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. Hoe en hoeveel u moet betalen hoort u van het CAK. Ga naar de website voor een proefberekening.

Meer informatie over een rolstoel bij Loket Altena.