Wat verandert er voor mij en mijn kind?

Waar kan ik vanaf 1 januari 2015 terecht als ik zorg voor mijn kind nodig heb of vragen over jeugdhulp?

Ook vanaf 1 januari kunt u bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt uw vragen telefonisch stellen, via de CJG website of u spreekt onze medewerkers in de wijk. En natuurlijk kunt u een afspraak met ons maken. Daarnaast kunt u net als voorheen uw vragen stellen bij het consultatiebureau, maatschappelijk werk, of  uw huisarts. Het is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om bij Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) jeugdhulp aan te vragen.

Ik ontvang op dit moment al hulp voor mijn kind of gezin. Kan ik deze behouden?

Ja, als u nu al zorg of ondersteuning voor jeugd tot 18 jaar krijgt, waarvan de indicatie doorloopt tot in 2015,  behoudt u deze. De indicatie blijft geldig gedurende de duur van het indicatiebesluit, tot  uiterlijk 1 januari 2016.

Wat moet ik, als ouder, nu doen?

Als de indicatie voor jeugdhulp voor uw kind vóór 1 januari 2015 afloopt, dan vraagt u een nieuwe indicatie aan via Bureau Jeugdzorg of Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), op de manier die u nu gewend bent. Loopt uw indicatie in 2015 af, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam CJG binnen uw kern. Samen met u zullen de mogelijkheden voor vervolghulp besproken worden.

Krijgt mijn kind vanaf 2015 een andere hulpverlener?

De gemeente heeft de plicht te zorgen dat iedereen die op 1 januari 2015 jeugdhulp krijgt, die ook houdt. Bovendien moet de gemeente zijn best doen te zorgen dat kinderen bij dezelfde hulpverlener kunnen blijven. Alleen bij uitzondering komt er een andere hulpverlener. Dat kan komen door bezuinigingen: veel instellingen die jeugdhulp bieden moeten inkrimpen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het personeel van de instellingen.

Kan ik als ouder straks nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?

Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, wordt in overleg met u bepaald welke hulp voor u en uw kind wenselijk is. Als de gewenste jeugdhulp niet geleverd kan worden door de hulpverleners waarmee de gemeente een contract heeft, dan is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB). Er is dus een zekere mate van keuzemogelijk, al is die niet onbeperkt.

Bepaalt een ambtenaar van de gemeente straks welke hulp iemand krijgt?

Nee, dat doet een hulpverlener van het wijkteam CJG, zonodig in overleg met andere professionals en altijd samen met de ouder en de jeugdige. Hulpverleners zijn deskundig in het bepalen van de zorg die nodig is. Zij doen dat samen met u.