Wat verandert er in de jeugdzorg?

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd tot 18 jaar. Gemeenten gaan alle zorg die nodig is voor jeugd organiseren en inkopen. Naast ‘generalistische hulp’ die het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nu al uitvoert, wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg ambulant specialistisch;
 • Jeugdzorg verblijf-24-uurs;
 • Jeugdzorg deeltijd verblijf/daghulp;
 • Pleegzorg;
 • Jeugdzorgplus;
 • Jeugd GGZ zonder verblijf (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ);
 • Jeugd GGZ met verblijf;
 • Jeugd-(L)VB zonder verblijf;
 • Jeugd-(L)VB met verblijf;
 • Crisishulp;
 • Jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Waarom gaan de jeugdzorgtaken over naar gemeenten?

De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp is nu versnipperd over rijk, provincies, gemeenten en zorgverzekeraars. Als jeugdhulp bij één overheid komt, kan het beter georganiseerd worden. Eenvoudiger, dichterbij en gericht op samenwerking. De nadruk komt te liggen op preventie. Op lichte hulp in plaats van zware zorg. Daar zijn kinderen en gezinnen bij gebaat en tegelijk kost het de overheid minder geld. We geven hulp waar kan en zorg waar moet. Dit betekent dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis.

Wat wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente?

De gemeente moet zorgen dat jeugdigen en ouders hun vragen kunnen stellen dicht bij huis en dat zij jeugdhulp krijgen als dat nodig is. De gemeente gaat niet zelf de jeugdhulp uitvoeren, maar werkt met wijkteams CJG. De medewerkers hebben verschillende specialistische achtergronden zoals kennis van preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en licht verstandelijke beperkingen. Uw hulpvragen worden vanuit één wijkteam opgepakt. Eerst doet het wijkteam een beroep op de eigen mogelijkheden van het gezin en zijn directe omgeving. Als er meer hulp nodig is dan de mensen van het wijkteam CJG  kunnen bieden, dan halen zij er gespecialiseerde jeugdhulp bij.

Gaat de gemeente erop toezien dat de kwaliteit van de zorg niet achteruit gaat?

Ja, in de contracten die worden afgesloten met zorgorganisaties, maken we afspraken over de kwaliteit van zorg. De gemeente is hierover in gesprek met de zorgaanbieders. Bovendien gelden er landelijke kwaliteitseisen waar ook organisaties in de gemeente Werkendam zich aan moeten houden.