Wat verandert er in de jeugd-GGZ

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen is nu verzekerde zorg. Gaat deze ook over naar de gemeente?

Ja, vanaf 1 januari 2015 valt alle jeugdhulp onder één wet. Ook de jeugd-GGZ.. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor de jeugd-GGZ bij de gemeente te liggen.
De POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van GGZ) en de extramurale psychofarmaca (medicijnen tegen psychische aandoeningen, niet door een instelling verstrekt), gaan niet over naar de gemeente. Dit verandert niet.

Er zijn kinderen met diagnoses zoals autisme, ADHD, etc. Worden deze diagnoses gehandhaafd of gaat de gemeente opnieuw diagnosticeren?

Nee, de gemeente stelt niet opnieuw diagnoses. Diagnoses worden gesteld door gekwalificeerde hulpverleners. In het geval van autisme of ADHD zal dit een medisch professional zijn, zoals een huisarts of psychiater. Als een professional bepaalt (of in het verleden heeft bepaald) dat een kind behandeling nodig heeft, dan moet de gemeente hierin voorzien. In 2015 is sprake van overgangsrecht: lopende behandelingen worden zoveel mogelijk bij dezelfde zorgaanbieder voortgezet.