Verandert het PGB

Wij maken gebruik van een PGB uit de AWBZ. Is een PGB ook mogelijk bij de gemeente en hoe verloopt de indicatie?

Ja, een Persoonsgebonden Budget (PGB) is bij de gemeente ook mogelijk. Het PGB gaat vanuit de AWBZ over naar de gemeente. In 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Als kinderen en jongeren op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangen vanuit een PGB (of op een wachtlijst staan), behouden zij deze zorg gedurende de duur van het indicatiebesluit bij dezelfde aanbieder. Gemeenten kunnen dit invullen door ook een PGB te verstrekken of door een contract te sluiten met de instellingen of hulpverleners die de jeugdhulp levert.