Jeugdhulp

Voorheen werd hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren geregeld via Bureau Jeugdzorg of de zorgverzekeraar. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor deze taken. De jeugdhulp wordt eenvoudiger en beter aansluitend op het gewone, dagelijkse gezinsleven. Dat begint thuis, waar ouders ervoor zorgen dat hun kinderen prettig, gezond en veilig opgroeien.

Jeugdtaken van de gemeente

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

Waar kunt u terechtCentrum voor Jeugd en Gezin Werkendam - Woudrichem

De gemeente zet allereerst in op preventie: hoe voorkomen we problemen? We kijken wat het gezin op eigen kracht kan en hoe de eigen omgeving kan bijspringen. Als dat niet lukt, ontvangt u snel de juiste ondersteuning. In eerste instantie via de wijkteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook andere partners die hulp en zorg bieden in het gezin kunnen daarbij betrokken worden, zoals huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en welzijnswerkers. Als het nodig is, wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld.

Overgangsrecht jeugdhulp

Had uw kind in 2014 jeugdhulp, dan houdt uw kind recht op de zorg, zolang de indicatie loopt. Gewoon bij de huidige jeugdhulpverlener. Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de indicatie. Als de indicatie in 2015 afloopt, dan stopt het overgangsrecht op die dag. Als de indicatie afloopt na 1 januari 2016, dan stopt het overgangsrecht op 31 december 2015. Ruim voordat de indicatie afloopt, neemt de gemeente en/of uw zorgaanbieder contact met u op om afspraken te maken voor de toekomst.

  • Voor pleegzorg, jeugdbescherming en -reclassering kan een langere overgangsregeling gelden.
  • De ouderbijdrage voor kinderen die in een instelling wonen, blijft bestaan.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen. De gemeente wil een vorm van het pgb behouden, zodat  inwoners van de gemeente Werkendam zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen van wie ze ondersteuning willen. De werkwijze gaat wel veranderen. Meer informatie over het pgb in 2015

Veelgestelde vragen over de jeugdhulp vanaf 2015

Onderwerp:

Links

Hoeverandertmijnzorg.nl/jeugdzorg

Downloads

Folder vertrouwenspersonen jeugdzorg (Pdf)