Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen prettig, gezond en veilig opgroeien.

Bij opvoeden en opgroeien horen soms minder makkelijke momenten en onzekerheden. Meestal lost u het zelf op. Soms lukt dat niet. Voor grote en kleine vragen over opvoeden kunt u terecht bij de wijkteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Welke hulp kan ik krijgen?

U gaat eerst samen met de CJG-medewerker op zoek naar oplossingen in uw eigen netwerk, met familie of bijvoorbeeld een vrijwilliger. Het kan ook zijn dat u samen met de medewerker besluit om een andere deskundige mee te laten kijken naar uw vraag.

Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen beschikbaar om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. Als blijkt dat specialistische hulp nodig is, dan krijgt u voor deze hulp een verwijsbrief. Dit heet een beschikking. Er zijn 2 manieren om zorg in te kopen:

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft (zie: kiesjezorg.nl).  U maakt afspraken met deze zorgaanbieder over de in zetten zorg voor uw kind. De betaling van de zorg wordt rechtstreeks door de gemeente aan de zorgaanbieder gedaan. U heeft hier zelf dus geen omkijken naar.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u alles zelf. Met een pgb heeft u alle vrijheid om zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. De gemeente betaalt de zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt het geld niet op uw eigen rekening.

Voorwaarden PGB
 

• Het is belangrijk dat u op eigen kracht, eventueel met hulp van uw sociale netwerk, de verantwoordelijkheden kunt dragen die komen kijken bij een pgb.
• U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb wilt en waarom zorg in natura niet passend is. Dit legt u vast in een motivatieplan.
• Daarnaast moet de kwaliteit van de zorg en ondersteuning goed zijn. Dit betekent dat deze veilig, doeltreffend en cliëntgericht moet zijn.

Websites

Meer informatie over het pgb op Regelhulp

Belangenvereniging Per Saldo

Downloads

Folder vertrouwenspersonen jeugdzorg (Pdf)