Hulpmiddelen

Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen, anderen vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Meer informatie over hulpmiddelen bij Loket Altena.