Huishouden

Hulp aan huis is voor mensen die -door ziekte, beperking of ouderdom- het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben, die dit kunnen overnemen.

Loket Altena kijkt eerst samen met u of er andere oplossingen zijn.

Voor hulp aan huis betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo.

Kijk voor meer informatie over hulp bij het huishouden op de website van Loket Altena.