Deeltaxi

Kunt u vanwege een ziekte of beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Bent u voor vervoer buitenshuis afhankelijk van anderen, maar heeft u geen hulp om op terugvallen? Dan kunt u misschien gebruik maken van een Wmo-deeltaxipas.

Meer informatie over de deeltaxi bij Loket Altena.