Zorg en Wmo

 • Huishouden

  Hulp aan huis is voor mensen die -door ziekte, beperking of ouderdom- het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben, die dit kunnen overnemen.

 • Wonen

  Soms zijn aanpassingen in- of rond huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Aanpassingen als een douchestoel, toiletverhoger of douchebeugels zijn hulpmiddelen. Die kunt u zelf lenen, huren of aanschaffen. Grotere langdurige aanpassingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en noemen we woonvoorzieningen.

 • Hulpmiddelen

  Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen, anderen vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 • Deeltaxi

  Kunt u vanwege een ziekte of beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Bent u voor vervoer buitenshuis afhankelijk van anderen, maar heeft u geen hulp om op terugvallen? Dan kunt u misschien gebruik maken van een Wmo-deeltaxipas.

 • Rolstoel

  Sommige mensen kunnen zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Alleen als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Wmo

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft.

 • Wmo-adviesraad

 • Jeugdhulp

  We willen allemaal dat kinderen prettig, gezond en veilig opgroeien.

 • Vrijwilligersverzekering