Zorg en Wmo

 • Huishouden

  Hulp aan huis is voor mensen die -door ziekte, beperking of ouderdom- het huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben, die dit kunnen overnemen.

 • Wonen

  Soms zijn aanpassingen in- of rond huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Aanpassingen als een douchestoel, toiletverhoger of douchebeugels zijn hulpmiddelen. Die kunt u zelf lenen, huren of aanschaffen. Grotere langdurige aanpassingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en noemen we woonvoorzieningen.

 • Hulpmiddelen

  Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen, anderen vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 • Deeltaxi

  Kunt u vanwege een ziekte of beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Bent u voor vervoer buitenshuis afhankelijk van anderen, maar heeft u geen hulp om op terugvallen? Dan kunt u misschien gebruik maken van een Wmo-deeltaxipas.

 • Rolstoel

  Sommige mensen kunnen zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Alleen als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Wmo

  De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft.

 • Wmo-adviesraad

 • Jeugdhulp

  Voorheen werd hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren geregeld via Bureau Jeugdzorg of de zorgverzekeraar. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor deze taken. De jeugdhulp wordt eenvoudiger en beter aansluitend op het gewone, dagelijkse gezinsleven. Dat begint thuis, waar ouders ervoor zorgen dat hun kinderen prettig, gezond en veilig opgroeien.