Huur- of koopwoning

Inschrijven voor een huurwoning en overzicht van nieuwbouwwoningen en kavels.

Huren

Voor het huren van een huis in de gemeente Werkendam kunt u zich inschrijven bij een woningcorporatie. Dat kost geld (eenmalig en voor de jaren daarna). De woningcorporaties in de gemeente Werkendam zijn:

De woningcorporaties in het Land van Heusden en Altena,  Alblasserwaard–Vijfheerenlanden, Bommelerwaard en Rivierenland bieden gezamenlijk hun huurwoningen via het woonruimteverdeelsysteem Woongaard. Wanneer u zich inschrijft bij Woongaard kunt u reageren op alle, voor u relevante, vrijkomende huurwoningen van de 3 corporaties in het Land van Heusden en Altena.

U vindt het aanbod in een tweewekelijkse advertentie in het Altena Nieuws en op de www.woongaard.com. Als u zich wilt inschrijven als woningzoekende moet u aan twee voorwaarden voldoen:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn;
  • U moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Een inschrijfformulier kunt u aanvragen bij een van de woningcorporaties of u kunt zich inschrijven via internet. Een inschrijving bij Woongaard kost € 25. Als u ingeschreven wilt blijven staan betaalt u jaarlijks € 10 verlengingskosten. Kijk voor meer informatie op www.woongaard.com

Nieuwbouw

Op verschillende plekken in de gemeente Werkendam komen nieuwe woningen.

Woningwachtlijst 

Wilt u in aanmerking komen voor een kavel of nieuwbouwwoning? Schrijf u dan in op onze woningwachtlijst.

Starterslening

De starterslening van de gemeente Werkendam is tijdelijk stopgezet. Het budget is op.  Als ons budget weer in voldoende mate is aangevuld doordat er leningen zijn afgelost zetten we de SVn Starterslening weer open.

Helaas kunnen we niet zeggen wanneer dat is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne de Graaf via (0183) 50 73 42 of rianne.de.graaf@werkendam.nl