Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Werkendam (immigratie), of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Afspraak maken

Woonde u al eerder in Nederland, maak dan online een afspraak voor hervestiging.

Komt u voor het eerst naar Nederland (of woonde u voor 1994 voor het laatst in Nederland)? Informatie over een verblijfsvergunning, vindt u op de website van de IND. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft. 

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt.
  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Bewijs van uitschrijving als u komt van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius.
  • Huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner (pdf) bij wie u gaat inwonen.
  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, bv. geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte. Alleen Engelse, Duitse en Franse akten worden zonder vertaling door beëdigd vertaler geaccepteerd. De documenten moeten (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Niet-EU burgers

Bent u geen EU-burger? Dan moet u zich eerst melden bij de IND voor een verblijfsvergunning.

Nederlandse nationaliteit

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Vraag eerst het informatiepakket aan. U kunt dan zelf vaststellen of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u het toegestuurde kennisgevingsformulier met bewijsstukken naar de gemeente sturen. U moet een geldige verblijfsvergunning hebben. Voor de uitgebreide voorwaarden kijkt u op de website van de IND, of vraag de folder aan via: 0900-1234561.

Inburgering

Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan verloopt uw inburgering niet via de gemeente maar via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen. Neem contact op met DUO via 050 599 96 00 of kijk op www.inburgeren.nl.

 

Links

Immigratie

Legalisatie buitenlandse documenten

IND

Formulieren

Toestemming inschrijving hoofdbewoner