Veiligheid

De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie aan veiligheid. Ook vele zorg- en welzijnsinstellingen zorgen dat de gemeente veiliger wordt.

Toezicht

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)

Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. Zij mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in West-Brabant op etherfrequentie FM 87.6 of op de kabelfrequentie FM 92.9. Op deze website vindt u ook actuele informatie. Als het een grote ramp is, staat informatie op http://www.crisis.nl/
  
Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de Brabantse risicokaart.

Elke gemeente is verplicht om een rampenplan te hebben. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp. 

Woonomgeving

U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken etc.

  • Brandveiligheid. De gemeente geeft hoge prioriteit aan brandveiligheid. Er vinden regelmatig controles plaats om na te gaan of de brandveiligheidsregels orden nageleefd.
     
  • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd.
     
  • Buurtpreventie. Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt.
     
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen. http://www.politiekeurmerk.nl/