Roode Camer, Hank

Ten noordwesten van de kern Hank komt een nieuwe wijk: de Roode Camer. In het westen grenst het plangebied aan de Buitendijk, een historisch en karakteristiek dijklint dat Hank verbindt met onder andere Nieuwendijk in het noorden. De zuidwestelijke grens wordt gevormd door de woonwijk van Hank rond het Reigersplantsoen (de Vogelwijk). Deze woonwijk wordt door middel van een houtsingel van het plangebied gescheiden. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan het buitengebied en ziet het uit op de Rijksweg A27. De noordgrens tenslotte wordt gevormd door de Kamersteeg.

Woningtypen

  • Rijen (in driehoek): 16
  • vrijstaand / twee-onder-één-kap-woningen: 26
  • rijenwoningen: 22
  • appartementen (in driehoek) voor senioren: 11
  • vrije sectorkavels: 6

 In dit plan zijn (vooralsnog) geen huurwoningen opgenomen.

Vrije sector kavels

Alle inwoners die ingeschreven staan op de gemeentelijke wachtlijst voor een vrije kavel in Hank, hebben van ons een inventarisatiebrief met inschrijfformulier ontvangen. In deze brief wordt verwezen naar een aantal documenten, die u hieronder aantreft. Als u de voorkeur geeft aan een papieren exemplaar van deze documenten dan kunt u deze bij ons opvragen. Ook voor alle andere vragen over deze bouwkavels kunt u met ons contact opnemen via e-mail info@werkendam.nl of tel. (0183) 50 72 00.

Start bouw woningen

De looptijd van het plan is ongeveer tot 2017. Welke woningen op welk moment worden gebouwd, is afhankelijk van de marktvraag. Het aantal woningen per type kan dus nog wijzigen. 

Bestemmingsplan

Hieronder ziet u het bestemmingsplan van Roode Camer (Hank), bestaande uit een kaart, de regels en een toelichting. Behalve deze documenten zijn er nog andere rapporten die bij het bestemmingsplan horen, zoals een natuurwaardenonderzoek, een archeologisch onderzoek, een beeldkwaliteitsplan, etc. Die rapporten zijn niet digitaal te raadplegen, maar kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis.

Meer informatie