Nieuwbouw Werkendam

‘t Kompas

Op de locatie van 't Kompas realiseren we 30 appartementen en 4 twee-onder-een-kapwoningen. Parkeren kan onder het appartementengebouw. De locatie is inmiddels niet meer in gebruik bij de school. Het bouwplan voor de woningen wordt op dit moment uitgewerkt. Ook passen we het bestemmingsplan aan. Daar zijn we nu mee bezig. Eind 2019 kunnen we waarschijnlijk beginnen met bouwen.

Meer informatie? Anja Boterblom helpt u graag. U bereikt haar via (0183) 50 73 45 of anja.boterblom@werkendam.nl.

Werkensepolder

De Werkensepolder is nagenoeg volgebouwd. De laatste woningen bouwen we in het gedeelte omsloten door de Rijshaak, Buitenlaag, Richter en de watergang langs de Monnikenhoef. Hier bouwen we een twee-onder-een-kapwoning, 4 hoekwoningen en 9 tussenwoningen. Deze (middel)dure huurwoningen zijn eind 2018/begin 2019 klaar.

Kijk voor meer informatie bij ontwikkelaar Van der Heijden. De woningen worden verhuurd via Hofstede Makelaardij.

De Burcht

Plangebied De Burcht ligt in het centrum van het dorp Werkendam. Het is voor een groot deel nog onbebouwd. De Burcht grenst aan het gebied waarin de meeste centrumfuncties gevestigd zijn. Het gebied grenst in het noorden aan de Hoogstraat, in het oosten aan de Van Heldenstraat, in het zuiden aan de Burchtstraat en in het westen aan de Sigmondstraat en het Molenplein.

Tijdens een inloopavond 5 juli konden geinteresseerden  zich een beeld vormen van de geplande woningen en hun reactie geven. Deze reacties nemen we mee bij het opstellen van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking door de ontwikkelaar. Eind 2019/begin 2020 start de bouw van de woningen. Voor die tijd wordt nog aan het riool gewerkt. Verkoop: eind 2018.

Een ontwikkelende partij heeft in samenwerking met Woonservice Meander en de gemeente Werkendam een stedenbouwkundige schets gemaakt met een verkaveling voor het gebied de Burcht:

Vragen over de Burcht? Neem gerust contact op met Natasja de Keijzer via (0183) 50 73 43 of per e-mail via natasja.de.keijzer@werkendam.nl.

Voor vragen over de woningen en de verkoop ervan kunt u contact opnemen met:

De Makelaars van Altena
Burgemeester van der Lelystraat 16-A
4285 BL Woudrichem
(0183) 30 70 40
woudrichem@dmva.nl of Geert@dmva.nl
Contactpersoon: Geert Leijendekker

Hofstede Makelaardij
Hoogstraat 24
4251 CL Werkendam
(0183) 50 51 24
werkendam@hofstedemakelaardij.nl of joost@hofstedemakelaardij.nl
Contactpersoon: Joost de Keijzer

Uitbreiding Werkendam

Het aantal huishoudens in de kern Werkendam neemt zeker nog tot 2040 toe. Er moeten dus nog veel huizen gebouwd worden. Hiervoor is een nieuwe bouwlocatie aangewezen: het gebied ten noordoosten van de voetbalvelden van Kozakken Boys.

Invulling van de nieuwe wijk

De nieuwe wijk biedt straks plaats aan zo’n 250 tot 300 woningen, in vele categorieën en prijsklassen. Er komen rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen. Een deel van de rijwoningen en appartementen is huur. Er komen ook kavels beschikbaar voor zelfbouwers.

Stand van zaken

  • We hebben een stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe wijk;
  • De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 een bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld;
  • De gemeente heeft een deel van de benodigde grond verworven

Planning

  • Verdere detaillering stedenbouwkundig ontwerp (2019)
  • Verwerving resterende benodigde grond (2019-2020)
  • Voorbelasting plangebied en bouwrijp maken (2020-2021)
  • Start bouw 2021

Meer informatie? Kees Bikker helpt u graag. U bereikt hem via (0183) 50 73 47 of kees.bikker@werkendam.nl.