Nieuwbouw Dussen

Locatie Peppel/Fuik

Door verhuizing naar MFA De Dussenaar is deze locatie vrijgekomen. Het is een mooie plek, midden in het dorp.

Door verhuizing van de school naar MFA De Dussenaar is deze locatie vrijgekomen. Het is een mooie plek, midden in het dorp.

Ideeschets

Er ligt een ideeschets voor de bouw van 14 woningen:

 • 6 grondgebonden huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens
 • 4 geschakelde koopwoningen voor senioren
 • 3 vrijstaande woningen voor zelfbouwers

In april en mei 2018 hebben we de ideeën gedeeld met de direct omwonenden. Hun vragen en wensen hebben we geïnventariseerd. Een architect werkt de ideeën nu verder uit.

Globale planning

De herontwikkeling van het gebied vindt plaats in samenwerking met Woonlinie:

 • 2e helft van 2018: uitwerking ideeschets
 • Eind 2018: plannen delen met omwonenden op inloopavond
 • 1e helft 2019: bestemmingsplanprocedure en sloop huidige gebouwen
 • 2e helft 2019: bouwrijp maken terrein
 • 1e helft 2020: start bouw woningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Bikker. Hij is bereikbaar via (0183) 50 73 47 of via email kees.bikker@werkendam.nl.

 

Zandweide

Zandweide is de uitbreidingswijk van Dussen.

 • Aeti te Dussen heeft een energiezuinige modelwoning opgeleverd. Aeti wil graag nog een aantal kavels van de gemeente kopen om dit type woningen te bouwen. Kijk op Zongericht bouwen en Paans Makelaars voor meer informatie.
 • Boer ontwikkeling te Streefkerk bereidt de bouw van een aantal geschakelde woningen aan de Schalkenwerf voor. Voor informatie: info@boerontwikkeling.nl
 • Boer ontwikkeling onderzoekt de mogelijkheden om een appartementencomplex in de koopsector te bouwen. Zie website Makelaars van Altena
 • Woonlinie onderzoekt de mogelijkheden een appartementencomplex in de huursector te realiseren.
 • De gemeente heeft een aantal bouwkavels in de verkoop. Wilt u weten welke kavels nog beschikbaar zijn? Neem dan contact op met Kees Bikker via (0183) 50 73 47 of kees.bikker@werkendam.nl.