Nieuwbouw Dussen

Locatie Peppel/Fuik

Door verhuizing naar MFA De Dussenaar is deze locatie vrijgekomen. Het is een mooie plek, midden in het dorp. Op de inloopavond Wonen in Dussen (mei 2017) gaven veel Dussenaren aan dat ze dit een goede plek vinden om te wonen. De gemeente is vervolgens na gaan denken hoe dit terrein bebouwd kan worden met woningen die qua schaal passen in de omgeving.

Ideeschets

Inmiddels ligt er in een ideeschets voor de bouw van 14 woningen:

 • 7 grondgebonden huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens
 • 4 geschakelde koopwoningen voor senioren
 • 3 vrijstaande woningen voor zelfbouwers

In april en mei 2018 hebben we de ideeën gedeeld met de direct omwonenden. Hun vragen en wensen hebben we geïnventariseerd. Een architect werkt de ideeën nu verder uit.

Globale planning

De herontwikkeling van het gebied vindt plaats in samenwerking met Woonlinie:

 • Medio 2018: presentatie uitgewerkte ideeschetsen. Datum, locatie en tijdstip maken we nog bekend.
 • 2e helft van 2018: bestemmingsplanprocedure
 • Begin 2019: sloop van de gebouwen
 • Medio 2019: start bouw

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Bikker. Hij is bereikbaar via (0183) 50 73 47 of via email kees.bikker@werkendam.nl.

 

Zandweide

In mei 2017 zijn we met de Dussenaren in gesprek gegaan over hun woonwensen. De informatie die we ontvingen inspireerde de gemeente en ontwikkelaars stappen te zetten en bouwplannen te ontwikkelen:

 • Aeti te Dussen heeft een energiezuinige modelwoning opgeleverd. Aeti wil graag nog een aantal kavels van de gemeente kopen om dit type woningen te bouwen. Kijk op Zongericht bouwen en Paans Makelaars voor meer informatie.
 • Boer BV gaat na de zomervakantie 6 koopwoningen bouwen aan de Schalkenwerf. Alle woningen zijn verkocht.
 • Boer BV bereidt de bouw van een aantal geschakelde woningen aan de Schalkenwerf voor. De woningen komen in de 2e helft van 2018 in de verkoop.
 • Boer BV onderzoekt de mogelijkheden om een appartementencomplex in de koopsector te bouwen.
 • Van der Brugge makelaardij onderzoekt de mogelijkheden om een aantal grondgebonden seniorenwoningen te bouwen.
 • Woonlinie onderzoekt de mogelijkheden een appartementencomplex in de huursector te realiseren.
 • De gemeente heeft een aantal bouwkavels in de verkoop. Wilt u weten welke kavels nog beschikbaar zijn? Neem contact op met Kees Bikker via (0183) 50 73 47 of kees.bikker@werkendam.nl.