Briefadres

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres.

Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven en is verplicht om uw post aan u door te geven. U regelt dit schriftelijk. Stuur een kopie mee van het legitimatiebewijs van u allebei. De gemeente laat u binnen 8 weken weten of het adres als briefadres wordt geaccepteerd.

Wilt u het briefadres liever regelen aan de balie? Bel dan voor een afspraak 0183 50 72 00.  Als u naar de balie komt neemt u mee:

Meenemen bij briefadres regelen aan de balie

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een brief van de hoofdbewoner (de gever van het briefadres), met schriftelijke toestemming voor het gebruik van het briefadres. Deze brief moet door de hoofdbewoner getekend zijn.
  • Een kopie van een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.