Bouwen en verbouwen

Bouw- of verbouwplannen? Misschien heeft u een vergunning nodig.

Overzicht vergunningen & regelingen

Als u gaat bouwen of verbouwen kunnen deze vergunningen en regelingen van belang zijn:

Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt lopende aanvragen omgevingsvergunning online inzien

Asbest

Het verwijderen van asbest moet u melden, of er is een sloopmelding nodig via het Omgevingsloket.

Gebruik openbare ruimte

Wilt u iets plaatsen op openbare grond voor bouw- of sloopwerkzaamheden? Geef dit dan uiterlijk 4 weken van tevoren aan de gemeente door. Denk bijvoorbeeld aan een steiger of bouwcontainer. Het moet kleiner dan 15 m2 zijn en mag er niet langer dan 4 weken staan. De goedgekeurde melding moet op de werklocatie aanwezig zijn.

Boom kappen

Bomen bepalen voor een groot gedeelte of het prettig wonen is in een wijk. Controleer dus altijd of u een boom wel mag kappen op de website Omgevingsloket (vergunningscheck). Illegaal kappen wordt beboet.

Tijdelijke verhuur

Tijdelijk verhuren van uw woning kan een uitkomst zijn als u zit met dubbele woonlasten.

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. U kunt een rioolaansluiting online aanvragen. Voor een prijsindicatie belt u (0183) 50 72 00 of stuur een e-mail naar info@werkendam.nl

Inrit

Voor een nieuwe inrit of uitrit heeft u een vergunning nodig. Vraag de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. Als de gemeente toestemming geeft ontvangt u een brief met een uitvoeringstekening. De gemeente zorgt voor de aanleg. U ontvangt een factuur van ons. Moet de gemeente voor de aanleg een lantarenpaal of boom weghalen, dan zijn de kosten hiervan ook voor u.

Bedrijf aan huis

Wilt u woonruimte helemaal of voor een deel anders gaan gebruiken dan voor wonen, dan kan een vergunning nodig zijn. Dit moet voorkomen dat woningen worden gebruikt voor activiteiten die niet gewenst zijn in een woonomgeving. De vergunning is niet nodig:

  • voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis, dat is toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan.
  • als er al een sloopmelding is goedgekeurd of omgevingsvergunning is verleend.

Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen en u vermoedt dat het voorgenomen gebruik niet past binnen het bestemmingsplan, controleer dan eerst via het omgevingsloket of u een omgevingvergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via ditzelfde omgevingloket. U identificeert zich met eHerkenning. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt uw aanvraag automatisch gekoppeld aan een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan.