Bodeminformatie

Bodeminformatie kunt u nodig hebben bij de aan- en verkoop van een perceel, en bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Aanvragen bodeminformatie voor inwoners

Vraag bodeminformatie aan.

Kosten bodeminformatie

Het opvragen van bodeminformatie is gratis.

Inzien bodemdossier

Als u meer wilt weten over bodemverontreiniging binnen de gemeente Werkendam (bodemdossier of milieubundel), dan kunt u een afspraak maken met het Bodeminformatiepunt. Bel voor een afspraak 0183 507 200.

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is een digitale kaart waarop de algemene, verspreide bodemkwaliteit staat. Het gaat om een soort gemiddelde kwaliteit van de grond.