Uitbreiding kern Werkendam

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Werkendam ter inzage ligt. Het gaat om:

  • “Uitbreiding kern Werkendam” (NL.IMRO.0870.01BP1148uitbreiKW-ON01)
    Dit plan maakt het mogelijk dat er 150 woningen ontwikkeld kunnen worden op drie percelen aan de Lange Wiep in Werkendam.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 2018.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan "Uitbreiding kern Werkendam" is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent voornamelijk dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor een eventuele beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Verordening Ruimte moet door dit plan ook aangepast worden

Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten om een grenscorrectie in de Verordening Ruimte door te voeren. Het gaat over het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied. Op de verbeelding van het plan is het gebied wat stedelijk gebied moet worden, aangegeven.

U kunt de documenten bekijken tot en met 9 augustus 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 9 augustus 2018 ook uw zienswijze geven

Uw zienswijze kunt u geven over het ontwerpbestemmingsplan en het verzoek aan Gedeputeerde Staten voor de grenscorrectie.

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met mevrouw R. de Graaf voor een afspraak via (0183) 50 73 42.

 

Bijlagen