Roode Camer: fase 2 (Hank)

Publicatie voorontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het gaat om:

  • Bestemmingsplan Roode Camer: fase 2
    (NL.IMRO.0870.04BP1143RoCaWijz-VO01)

Dit plan maakt de herverkaveling van de 2e fase planologisch mogelijk voor het westelijk deel van De Roode Camer in Hank. Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 6 juli tot en met donderdag 16 augustus 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 16 augustus 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 16 augustus ook uw inspraakreactie geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw inspraakreactie in een gesprek. U belt met Rianne de Graaf voor een afspraak via (0183) 50 7342.

 

Bijlagen