Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1

Voorontwerpbestemmingsplan partiële herziening Rijksinpassingsplan Noordwaard en inloopbijeenkomst op maandag 3 april 2017 van 16.00-18.00 uur op het gemeentehuis in Werkendam

Burgemeester en wethouders van Werkendam bereiden een gedeeltelijke herziening voor van het Rijksinpassingplan de Noordwaard te Werkendam.

De herziening is voornamelijk bedoeld om de werkzaamheden die in de praktijk wat anders zijn uitgevoerd dan in het Rijksinpassingsplan is aangegeven, op juiste wijze in het (nieuwe) bestemmingsplan te verankeren. Het voorontwerpbestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 17 maart t/m 14 april 2017. U kunt het plan inzien via www.werkendam.nl of bij het Servicecentrum (op afspraak) op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid op maandag 3 april 2017 van 16.00-18.00 uur op het gemeentehuis binnen te lopen. Daar kunt u desgewenst een mondelinge toelichting krijgen op het plan. Er is geen centrale presentatie. U kunt tussen de genoemde tijdstippen inlopen wanneer u dat wenst.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u uw inspraakreactie kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

 

Bijlagen