Rijksinpassingsplan Noordwaard, herziening 1

Ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijke herziening Rijksinpassingsplan Noordwaard ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 23 juni 2017 gedurende 6 weken tot 4 augustus 2017 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Rijksinpassingsplan Noordwaard (NL.IMRO.0870.00BP1134RiNrdherz1-ON01)

De herziening is voornamelijk bedoeld om de werkzaamheden die in de praktijk wat anders zijn uitgevoerd binnen de Noordwaard dan in het Rijksinpassingsplan is aangegeven, op juiste wijze in het (nieuwe) bestemmingsplan te verankeren. Het ontwerpbestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen.

U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen met mevrouw Anja Boterblom, bereikbaar via 0183-507200.

 

Bijlagen