Regionaal bedrijventerrein (Werkendam)

Kennisgeving overeenkomsten op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot de ontwikkeling van het Regionale bedrijventerrein te Werkendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat de gemeente Werkendam op 6 oktober 2014 en op 27 oktober 2014 een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met het Regionale Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena c.v.

De zogenaamde anterieure overeenkomst van 6 oktober heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie van het regionale bedrijventerrein, inclusief reconstructie Grote Waardweg en het kreekherstel van de Bruine Kil en de overeenkomst van 27 oktober 2014 ziet tevens op onder andere de verkoop van de gronden.

Conform het gestelde in artikel 6.2.12. van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 7 november 2014 de anterieure overeenkomst van 6 oktober 2014 en een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst van 27 oktober 2014 ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam.

Tegen de overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij Anja Boterblom, telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Werkendam telefoonnummer (0183) 50 72 00.

Bijlagen