Paraplubestemmingsplan gastouderopvang in woningen

Ontwerpbestemmingsplan gastouderopvang in woningen ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 15 januari a.s. gedurende 6 weken tot 26 februari 2016 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan gastouderopvang in woningen (met nummer NL.IMRO.0870.90BP1119Pgastouder-ON01). Het bestemmingsplan heeft betrekking op nagenoeg het gehele grondgebied van de gemeente Werkendam en voorziet in een regeling voor de uitoefening van gastouderopvang in woningen.

U kunt de stukken inzien bij het servicecentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen met Anja Boterblom, bereikbaar  via 0183-50720 of u kunt mailen om een afspraak te maken via anja.boterblom@werkendam.nl

 

Bijlagen