Nieuwe Banne Uitbreiding

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:

  • “Nieuwe Banne: Uitbreiding” (NL.IMRO.0870.02BP1130NwBanUitbr-ON01)
    Dit plan maakt het mogelijk dat 12 bouwkavels ontwikkeld kunnen worden aan De Roef te Sleeuwijk.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018.

De Verordening Ruimte moet door dit plan ook aangepast worden

Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten om een grenscorrectie in de Verordening Ruimte door te voeren. Het gaat over het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied. Op de verbeelding van het plan is het gebied wat stedelijk gebied moet worden, aangegeven.

U kunt de documenten bekijken tot en met 18 januari 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 18 januari 2018 ook uw zienswijze geven

Uw zienswijze kunt u geven over het ontwerpbestemmingsplan en het verzoek aan Gedeputeerde Staten voor de grenscorrectie. Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met mevrouw N. de Keijzer voor een afspraak via (0183) 50 73 43.

Kennisgeving anterieure overeenkomst voor bestemmingsplan “Nieuwe Banne: Uitbreiding”

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de ontwikkeling van 12 bouwkavels aan De Roef te Sleeuwijk. Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen

Wijziging Verordening Ruimte