Nieuwe Banne (2016)

Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Nieuwe Banne, met inloopbijeenkomst

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het actualiseren van het vigerende bestemmingsplan voor de Nieuwe Banne te Sleeuwijk.

Het bestemmingsplan bevindt zich op dit moment in de voorontwerpfase. In deze fase wil het college van burgemeester en wethouders de direct belanghebbenden de mogelijkheid geven de plannen in te zien. Tevens is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Daarom ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan vanaf donderdag 6 oktober 2016 gedurende drie weken ter inzage tot en met donderdag 27 oktober 2016. U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uw inspraakreactie kunt u, tot en met donderdag 27 oktober 2016, schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Werkendam.

Inloopbijeenkomst

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst voor het bestemmingsplan Nieuwe Banne. Inloop is mogelijk op dinsdag 11 oktober 2016 van 19.30 tot 21.00 in De Bolderik, Nanningh Keyserstraat 2, 4254 EP te Sleeuwijk.

Op deze avond zijn onder andere vertegenwoordigers van de gemeente en de portefeuillehouder aanwezig om het bestemmingsplan toe te lichten en vragen over dit bestemmingsplan te beantwoorden. Er is geen centraal presentatiemoment. U kunt daarom op elk moment tussen 19.30 uur en 21.00 uur de bijeenkomst bezoeken.

 

Bijlagen