Kern Werkendam: herontwikkeling Kerckelant 3

Voorontwerpbestemmingsplan Kerckelant 3 Werkendam ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van vrijdag 13 april a.s. gedurende drie weken tot 4 mei 2018 voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Kerckelant 3 in Werkendam.

Het voorontwerpbestemmingsplan ziet op een herontwikkeling van de locatie met maximaal 30 grondgebonden woningen.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het klantcontactcentrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Werkendam of via de gemeentelijke website www.werkendam.nl. Voor het inzien van een papieren exemplaar op het klantcontactcentrum dient u vooraf een afspraak te maken via 0183-507200.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u ook een reactie geven op het plan bij burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

 

Bijlagen