Kern Werkendam: herontwikkeling Kerckelant 3

Ontwerpbestemmingsplan Kerckelant 3 in Werkendam ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 7 september gedurende zes weken, tot vrijdag 19 oktober 2018 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Kerckelant 3 in Werkendam (NL.IMRO.0870.01BP1147KWherKerck-ON01)

Het bestemmingsplan voorziet in het herontwikkelen van de locatie Kerckelant 3 in Werkendam (locatie voormalig bejaardenhuis Goezate), met maximaal 30 grondgebonden woningen.

U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Maakt u een afspraak als u de stukken op het gemeentehuis wenst in te zien via (0183) 50 72 00.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen voor het maken van een afspraak met Anja Boterblom, bereikbaar via telefoonnummer (0183) 50 72 00.

Exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders geven op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennis dat de gemeente Werkendam met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst heeft gesloten in verband met de realisatie van het project Kerckelant 3 in Werkendam.

 

Bijlagen