Kern Werkendam: Werkensedijk 29

Voorontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Werkensedijk 29 te Werkendam ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat vanaf vrijdag 8 juni a.s. gedurende 3 weken tot en met 28 juni 2018 ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Werkensedijk 29 in Werkendam.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 17 woningen op het perceel.

Waar kunt u het plan inzien

U kunt het plan inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Werkendam of raadplegen via www.werkendam.nl. Indien u het plan op het gemeentehuis wenst in te zien, dient u vooraf een afspraak te maken via (0183) 50 72 00.

Reageren op het plan

Gedurende de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

 

Bijlagen