Kern Werkendam: De Burcht

Terinzagelegging + inloopbijeenkomst bestemmingsplan “Kern Werkendam: De Burcht”

 

De gemeente Werkendam is een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden voor het gebied De Burcht. Het betreft het herontwikkelen van het plangebied De Burcht tot een woongebied.

 

Het bestemmingsplan “Kern Werkendam: De Burcht” bevindt zich op dit moment in de voorontwerpfase. In deze fase wil het college van burgemeester en wethouders een ieder de mogelijkheid geven de plannen in te zien. Daarom ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan vanaf 5 oktober 2012 gedurende drie weken, tot en met 25 oktober 2012, ter inzage bij het Servicecentrum in het gemeentehuis in Werkendam. Daarnaast is het plan in te zien via onze website www.werkendam.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn reactie op het plan geven.

 

Tevens organiseert de gemeente op 18 oktober 2012 van 19.00 tot 21.00 uur in Partycentrum De Kwinter, Hooftlanden 1 in Werkendam, een inloopbijeenkomst. Op deze avond zijn de plannen voor De Burcht en het voorontwerpbestemmingsplan in te zien, kunt u vragen stellen over het plan en kunnen schriftelijke reacties worden gegeven door het invullen van een reactieformulier.

 

Bijlagen