Kern Sleeuwijk: Oudland van Altenastraat 20a

Publicatie voorontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:

  • Bestemmingsplan “Kern Sleeuwijk: Oudland van Altenastraat 20a” (NL.IMRO.0870.02BP1140KSOvAltstr-VO01)

Dit plan maakt het mogelijk om bij de bestaande woning nog twee woningen te bouwen, op het perceel Oudland van Altenastraat 20a te Sleeuwijk. Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 4 januari 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 4 januari 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 4 januari 2018 ook uw inspraakreactie geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 16, 4250 DA Werkendam.
  2. U geeft uw inspraakreactie in een gesprek. U belt met mevrouw N. de Keijzer voor een afspraak via (0183) 50 73 43.

 

Bijlagen