Kern Sleeuwijk: Oudland van Altenastraat 20a

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het gaat om:

  • Bestemmingsplan “Kern Sleeuwijk: Oudland van Altenastraat 20a” (NL.IMRO.0870.02BP1140KSOvAltstr-ON01)
    Dit plan maakt het mogelijk om bij de bestaande woning nog twee woningen te bouwen, op het perceel Oudland van Altenastraat 20a in Sleeuwijk.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 2 februari 2018 tot en met donderdag 15 maart 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 15 maart 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 15 maart 2018 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met mw. N. de Keijzer voor een afspraak via (0183) 50 73 43.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Kern Sleeuwijk: Oudland van Altenastraat 20a

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de bouw van twee woningen, op het perceel Oudland van Altenastraat 20a in Sleeuwijk. Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen