Kern Sleeuwijk: Muggenschans

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:

  • Kern Sleeuwijk: Muggenschans (NL.IMRO.0870.02BP1131KSMugschan-ON01)
    Dit plan maakt het mogelijk dat er twee woningen gebouwd kunnen worden aan de Muggenschans te Sleeuwijk.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 26 juli

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 26 juli 2018 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met mevr. N. de Keijzer voor een afspraak via (0183) 50 73 43.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Kern Sleeuwijk: Muggenschans

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de bouw van twee woningen aan de Muggenschans te Sleeuwijk.

Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen