Kern Sleeuwijk: Muggenschans

Vaststelling bestemmingsplan

De burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat op 2 oktober 2018 het volgende bestemmingsplan is vastgesteld:

  • Kern Sleeuwijk: Muggenschans (NL.IMRO.0870.02BP1131KSMugschan-VA01).

Dit plan maakt het mogelijk dat er twee woningen gebouwd kunnen worden aan de Muggenschans te Sleeuwijk. Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 22 november 2018

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 12 oktober 2018 voor 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

  1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

  • als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of
  • als u op tijd uw mening heeft gegeven bij de gemeenteraad; of
  • als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw mening op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met 22 november 2018 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen