Kern Sleeuwijk: Eikenlaan

Ontwerpbestemmingsplan Eikenlaan te Sleeuwijk ter inzage

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 31 maart 2017 gedurende zes weken, tot vrijdag 12 mei 2017 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Eikenlaan te Sleeuwijk (NL.IMRO.0870.02BP1082KSEikenl-ON01).

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 24 zorgwoningen/eenheden op het perceel aan de Eikenlaan tussen de nummers 5 en 9/11 te Sleeuwijk.

U kunt de stukken inzien door een afspraak te maken bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen voor het maken van een afspraak met Anja Boterblom van de Unit Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 0183-507200.

 

Bijlagen