Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 2a

Bouw nieuwe woning naast Zandsteeg 2 te Nieuwendijk

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat zij voornemens zijn op grond van artikel  2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan kern Nieuwendijk voor:

  • De bouw van een nieuwe woning naast Zandsteeg 2 te Nieuwendijk

Het ontwerpbesluit, het bouwplan en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing liggen vanaf vrijdag 2 februari a.s. gedurende 6 weken tot 16 maart 2018 ter inzage bij het servicecentrum op het gemeentehuis Raadhuisplein 1 te Werkendam of zijn te raadplegen via www.werkendam.nl. Voor het inzien van de stukken bij het servicecentrum dient u vooraf een afspraak te maken via 0183-507200.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u dit doen door binnen genoemde termijn een afspraak te maken via 0183-507200.

Werkendam, 1 februari 2018

 

Bijlagen