Kern Nieuwendijk: Zandsteeg 2a

Het college maakt bekend dat vergunning is verleend voor het bouwen van een woning op het perceel Zandsteeg 2a te Nieuwendijk. Er is vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen: woning bouwen
  • Handelen strijdig met regels RO: afwijken bestemmingsplan voor realiseren extra woning
  • Inrit/uitweg: aanleggen van een inrit

De vergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 28 juni 2018

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam).

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 507200.

Heeft u bezwaar tegen het plan?

Tegen de vergunning kan alleen bezwaar (beroep) worden gemaakt door degenen die hebben gereageerd op het ontwerpbesluit. Bezwaar maken kan tot uiterlijk donderdag 28 juni

Als u bezwaar wilt maken moet u een brief (beroepschrift) sturen naar de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In die brief geeft u aan tegen welke vergunning u bezwaar (beroep) maakt. Ook moet u aangeven waarom u bezwaar maakt. U moet de brief inzenden uiterlijk voor 28 juni.

Start uitvoering plan

De vergunning gaat pas in na donderdag 28 juni. Als u bezwaar heeft gemaakt en u wilt niet dat wordt gestart met de werkzaamheden dan moet u ook een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Meer informatie over een voorlopige voorziening kunt u vinden op de gemeentelijke website.

 

Bijlagen