Kern Hank: Jachtsloot 6

Ontwerpomgevingsvergunning "Kern Hank: Jachtsloot 6" ter inzage

 

De gemeente Werkendam is een ontwerpomgevingsvergunning aan het voorbereiden voor de locatie Jachtsloot 6 in Hank.

 

Het voorliggende project heeft betrekking op het verplaatsen van het tankstation met 25 meter richting de Jachtsloot. Voor de locatie is een voorontwerp ruimtelijke onderbouwing opgesteld en een bouwplan.

 

Vanaf 22 maart 2012 liggen de stukken in het kader van inspraak, gedurende twee weken ter inzage bij het servicecentrum in het gemeentehuis in Werkendam. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn reactie op het plan geven.

 

Bijlagen