Kern Dussen: Muilkerk 28c

Publicatie voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Dussen: Muilkerk 28c’

Het college maakt bekend dat een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Het gaat om:

  • Kern Dussen: Muilkerk 28c (NL.IMRO.0870.05BP1144KDMuilk28c-VO01)
    Dit plan maakt het mogelijk dat op het perceel tussen Muilkerk 30 en Muilkerk 28b in Dussen een woning kan worden gebouwd.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 22 juni 2018 tot en met donderdag 12 juli 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 12 juli 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 12 juli ook uw inspraakreactie geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw inspraakreactie in een gesprek. U belt met Rianne de Graaf voor een afspraak via (0183) 50 73 42.

 

Bijlagen