Kern Dussen: Muilkerk 28c

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het gaat om:

  • Kern Dussen: Muilkerk 28c (NL.IMRO.0870.05BP1144KDMuilk28c-ON01)
    Dit plan maakt het mogelijk dat op het perceel tussen Muilkerk 30 en Muilkerk 28b in Dussen een woning kan worden gebouwd.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 10 augustus 2018 tot en met donderdag 20 september 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 20 september 2018

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 20 september 2018 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met Rianne de Graaf voor een afspraak via (0183) 50 7342.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Kern Dussen: Muilkerk 28c

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de sloop van agrarische bebouwing en de realisatie van een woning op het perceel aan de Muilkerk 28c in Dussen.

Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen