De Es: gedeeltelijke wijziging

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Wijzigingsplan De Es: gedeeltelijke wijziging”, met identificatienummer NL.IMRO.0870.02WP1145EsGWijzig-ON01, ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van acht woningen op de voormalige locatie van aannemersbedrijf Molhoek te Sleeuwijk mogelijk.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 9 maart tot en met donderdag 19 april.

U kunt de documenten bekijken tot en met donderdag 19 april

Dat kan op 2 manieren:

  1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt hiervoor bellen met Kees Bikker, telefoonnummer (0183) 50 73 47. Hij is ook bereikbaar via Kees.Bikker@werkendam.nl
  2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 19 april uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

  1. U stuurt een brief naar burgemeester en wethouders: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt hiervoor Kees Bikker voor een afspraak via (0183) 50 73 47.

Kennisgeving anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders hebben een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor de kosten die de gemeente maakt voor deze ontwikkeling.

 

Bijlagen