De Es: gedeeltelijke wijziging

Vaststelling wijzigingsplan “De Es: gedeeltelijke wijziging”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat zij op 29 mei 2018 wijzigingsplan “De Es: gedeeltelijke wijziging” hebben vastgesteld (NL.IMRO.0870.02WP1145EsGWijzig-VA01).

Het wijzigingsplan maakt de bouw van acht woningen op het voormalig terrein van aannemersbedrijf Molhoek te Sleeuwijk mogelijk.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan bekijken tot en met donderdag 16 augustus 2018

Het wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 6 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan op 2 manieren bekijken:

  1. U maakt een afspraak om het wijzigingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt het wijzigingsplan digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

  • Als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om op tijd uw mening te geven bij burgemeester en wethouders over de ontwerpversie van het wijzigingsplan.

U kunt tot en met donderdag 16 augustus 2018 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen