Buitengebied: uitbreiding Schellevis Beton

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied: Uitbreiding Schellevis Beton

De gemeente Werkendam maakt een nieuw bestemmingsplan genaamd: “Buitengebied: Uitbreiding Schellevis Beton”. Het plan gaat over:

  • het uitbreiden van het bedrijf aan de Loswal 11 te Dussen, achter Oude Kerkstraat 16 en;
  • het vervangen van de woningen aan de Oude Kerkstraat 12, 14 en 16 te Dussen.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is klaar. Het college van burgemeester en wethouders wil de direct belanghebbenden de mogelijkheid geven om de plannen te bekijken. Tevens is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Daarom ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan vanaf donderdag 29 juni 2017 gedurende drie weken ter inzage tot en met donderdag 20 juli 2017. U kunt de stukken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis moet u een afspraak maken. Dit kunt u doen via onze website of bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0183-507200.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een mondeling zienswijze kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen met mw. N. de Keijzer, telefonisch bereikbaar op 0183-507343 (alleen op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag).

 

Bijlagen