Buitengebied: uitbreiding Schellevis Beton

Vaststelling bestemmingsplan

De burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat op 3 juli 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld:

  • “Buitengebied: uitbreiding Schellevis Beton”(NL.IMRO.0870.05BP1132BgSchelBet-VA01). Het plan gaat over:
    • het uitbreiden van het bedrijf aan de Loswal 11 te Dussen, achter Oude Kerkstraat 16 en;
    • het vervangen van de woningen aan de Oude Kerkstraat 12, 14 en 16 te Dussen

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Nr.

 

1.

Paragraaf 4.2.2. van de toelichting is aangepast/aangevuld met het besluit tot wijziging van de begrenzing van het bestaande stedelijke gebied.

2.

Op de verbeelding zijn de gebiedsaanduidingen die te maken hebben met de kaartaanpassing verwijderd.

3.

Artikel 10.2, 10.3 en artikel 10.4 van de regels, die betrekking hebben op de kaartaanpassing, zijn verwijderd.

4.

Artikel 3.4.2 sub a van de planvoorschriften is aangevuld met een instandhoudingsverplichting van de landschappelijke inrichting.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 23 augustus 2018

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 13 juli 2018 voor 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

  1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

  • als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of
  • als u op tijd uw mening heeft gegeven bij de gemeenteraad; of
  • als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw mening op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met 23 augustus 2018 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen