Buitengebied: uitbreiding Schellevis Beton

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het gaat om:

 • “Buitengebied: Uitbreiding Schellevis Beton” (NL.IMRO.0870.05BP1132BgSchelBet-ON01)
  Het plan gaat over:
  • het uitbreiden van het bedrijf aan de Loswal 11 in Dussen, achter Oude Kerkstraat 16 en;
  • het vervangen van de woningen aan de Oude Kerkstraat 12, 14 en 16 in Dussen

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 16 februari 2018 tot en met donderdag 29 maart 2018.

De Verordening Ruimte moet door dit plan ook aangepast worden

Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten om een grenscorrectie in de Verordening Ruimte door te voeren. Het gaat over het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied. Op de verbeelding van het plan is het gebied wat stedelijk gebied moet worden, aangegeven.

U kunt de documenten bekijken tot en met 29 maart 2018

Dat kan op 2 manieren:

 1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
 2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 29 maart 2018 ook uw zienswijze geven

Uw zienswijze kunt u geven over het ontwerpbestemmingsplan en het verzoek aan Gedeputeerde Staten voor de grenscorrectie.

Dat kan op 2 manieren:

 1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
 2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met mevrouw N. de Keijzer voor een afspraak via (0183) 50 73 43.

Kennisgeving anterieure overeenkomst “Buitengebied: Uitbreiding Schellevis Beton”

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de uitbreiding van het bedrijf aan de Loswal 11 in Dussen en het herbouwen van de woningen aan de Oude Kerkstraat 12, 14 en 16 in Dussen.

Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen