Buitengebied: parkeerterrein tegenover Oude Kerkstraat 6

Inloopbijeenkomst donderdag 11 mei 2017 uitbreiden/vernieuwen parkeerterrein bij partycentrum de Rietpluim, Oude Kerkstraat 6 te Dussen

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen af te wijken van het geldende bestemmingsplan om mee te werken aan een vergroting en vernieuwing van het parkeerterrein ten behoeve van en tegenover de Rietpluim, Oude Kerkstraat 6 te Dussen.

Ten behoeve hiervan wordt op 11 mei 2017 van 19.00 tot 20.30 uur in de Rietpluim een inloopbijeenkomst gehouden waar u het plan kunt komen bekijken en waar vragen gesteld kunnen worden. Er is geen centrale presentatie. U kunt binnen lopen binnen dit tijdsbestek wanneer het u schikt.

Daarnaast ligt het plan vanaf 5 mei 2017 gedurende twee weken tot 19 mei 2017 voor iedereen ter inzage via www.werkendam.nl. Een papieren versie kunt u gedurende deze periode inzien door een afspraak te maken met het servicecentrum van de gemeente Werkendam via 0183-507200.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen inspraakreacties over het plan kenbaar gemaakt worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

Werkendam, 4 mei 2017

 

Bijlagen