Buitengebied: energiefabriek RWZI

Voorontwerpbestemmingsplan energiefabriek met nieuwe weg ter inzage met inloopbijeenkomst op donderdag 14 juni van 19.00 - 20.30 uur in het gemeentehuis

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken bekend dat vanaf vrijdag 8 juni a.s. gedurende 4 weken tot en met 5 juli 2018 ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Energiefabriek Sleeuwijk. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een energiefabriek grotendeels op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Robijnsweg in Sleeuwijk alsmede de aanleg van een nieuwe weg die de Vijcie kruisend achter de Schans langs aansluit op de Tol in Sleeuwijk.

Inloopbijeenkomst op donderdag 14 juni van 19.00 - 20.30 uur

Tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, vindt op donderdag 14 juni 2018 een inloopbijeenkomst plaats waar u vragen kunt stellen over het voorontwerpbestemmingsplan. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Werkendam. Er is geen centrale presentatie. U kunt binnenlopen binnen de aangegeven tijd wanneer het u schikt.

Waar kunt u het plan inzien

U kunt het plan inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam of raadplegen via www.werkendam.nl. Indien u het plan op het gemeentehuis wenst in te zien, dient u vooraf een afspraak te maken via 0183-507200.

Reageren op het plan

Gedurende de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

 

Bijlagen