Buitengebied: Pleunesteeg 4

Vaststelling bestemmingsplan

De burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken bekend dat op 19 december 2017 het bestemmingsplan hieronder gewijzigd is vastgesteld:

  • Buitengebied: Pleunesteeg 4 (NL.IMRO.0870.05BP1133BgPleunst4-VA01)
    Het plan voorziet in het vestigen van een bedrijf voor de opslag en verhuur van partybenodigdheden, op het perceel Pleunesteeg 4 te Dussen.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bij de vaststelling is de volgende wijziging aangebracht:

Wijziging

Artikel 3.4.2 sub i (voorheen sub j) van de regels is aangepast en luidt als volgt: “erfverhardingen zijn buiten het bouwvlak niet toegestaan”.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 15 februari 2018

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 5 januari 2018 voor 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

  1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
  2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan in de volgende situaties:

  • Als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht.
  • Als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad.
  • Als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met 15 februari 2018 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlagen